Contact  Zündapp

Winkelwagen

Contact


Voor vragen en informatie over bestellingen en artikelen kunt u contact opnemen met ons via:

Email adres 


info@zundappie.nl


bank. ING
tnv. Famuro
rekening nr.: 5286605
iban; NL33ingb0005286605
big. ingbnl2a

Afhalen spullen:
Alleen op telefonische afspraak


Retour sturen na aanmelden naar:

Famuro
Postbus 626
2900 AP
Capelle aan den ijssel


Tel. 06-28442595

Wij zijn bereikbaar telefonisch op werkdagen van:
maandag (beperkt) 
dinsdag tot vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur
zaterdag van 9.00 tot 11.30

Als wij buiten deze uren in de gelegenheid zijn om op te nemen doen we dat tot 20.00 in de avond

zundappie voor al uw zundapp onderdelen

www.zundappie.nl
www.zundapp.store


Algemene voorwaarden  
 
 
Algemeen:
Onder zundappie.nl in deze algemene voorwaarden wordt verstaan Famuro postbus 626, 2900ap capelle a/d ijssell
En is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 24418420 als waar ook deze voorwaarden zijn gedeponeerd.

Toepasselijkheid van deze voorwaarden.
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al de rechtsbetrekkingen waarbij zundappie.nl optreedt als leverancier van producten.

Overeenkomst.
De koopovereenkomst tussen zundappie.nl en de koper komt tot stand op het moment dat een bestelling is betaald.
zundappie.nl zal u een orderbevestiging per email opsturen en later een betalingsbevestiging en het tijdstip van verzending
zundappie.nl behoud zich het recht voor de producten die niet binnen tien dagen na het tot stand komen van de overeenkomst zijn betaald, te verkopen aan een andere partij.
Indien het product alsnog na deze tien dagen wordt betaald, zal de levering van dit product onder voor behoud van beschikbaarheid en eventuele prijswijzigingen worden geleverd.

Prijzen.
Alle prijzen zijn inclusief 21% BTW en exclusief verzendkosten.
zundappie.nl heeft het recht prijzen te wijzigingen en is niet verantwoordelijk voor het verkeerd plaatsen van foto’s of prijzen.
Indien de koper zich niet in het land van verzending bevindt, is de koper aansprakelijk voor de eventueel verschuldigde omzetbelasting en invoerrechten.
Artikelen die op euro 0,00 staan zijn niet leverbaar

Aanbiedingen.
Alle aanbiedingen van zundappie.nl zijn vrijblijvend. Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de producten.

Verzendkosten.
Alle prijzen van de artikelen van de website zundappie.nl zijn exclusief verzendkosten.
De verzendkosten (onverzekerd) binnen Nederland bedragen voor elk pakket € 7,50 per bestelling tot 10 KG ongeacht het aantal artikelen.
zundappie.nl 
Internationale verzendkosten zijn op aanvraag verkrijgbaar bij zundappie.nl
Bestellingen zullen standaard geleverd worden via TNT (Post NL) of DPD/DHL. Eventueel kunnen bestellingen op afspraak worden afgehaald op bovengenoemde vestigingsadres.
LET OP : Indien u om welke reden dan ook wil afzien van uw bestelling, dan dient u binnen 48 uur te reageren via email of telefoon.
zundappie.nl gaat er van uit wanneer u niet binnen deze termijn heeft gereageerd de opdracht bindend is.

Levertijden.
zundappie.nl verzend de bestelde artikelen binnen 3 werkdagen na ontvangst van de betaling op het opgegeven afleveradres mits de artikelen voorradig zijn of anders overeengekomen is.
Bovengenoemde levertijden gelden als indicatie en niet als fatale termijn.
zundappie.nl zal nimmer aansprakelijk gesteld kunnen worden als gevolg van het overschrijden van de levertijden. zundappie.nl zorgt voor bezorging per post of verzending naar eigen keuze.
Het eigendom van de producten gaat over bij aflevering zodra de producten betaald zijn.
zundappie.nl is gerechtigd de aflevering in gedeelte na te komen. 
goederen die op nalevering komen vervallen automatisch. 
zundappie.nl hanteert een maximale levertermijn van dertig dagen, onder voor behoud van beschikbaarheid.
Na overschrijding van maximale levertijd is de koper gerechtigd de overeenkomst zonder opgaaf van reden te ontbinden. 
Indien het pakket geweigerd wordt door de te late levering en der halve retour wordt gestuurd naar zundappie.nl zullen deze kosten ten laste van de retournerende partij komen, tenzij duidelijk anders is overeengekomen.

Manco's
De besteling dient bij aankomst te worden gecontroleerd, Als er iets verkeerd is moet dit binnen 3 werkdagen schriftelijk worden gemeld.

Toevoeging aan eerder gemaakte bestelling.
Aan een bestelling kan iets worden toegevoegt binnen 1 uur na de eerste bestelling.
Toevoegingen kunnen maar 1 mallig gedaan worden. Als de bestelling al reeds is ingepakt of verstuurd kan het niet meer en zijn de verzendkosten gewoon verschuldigd

Garantie.
Op alle nieuwe artikelen aangeboden in de webshop geld een fabrieksgarantie van 1 jaar tenzij anders vermeld.
Geen garantie; Lampen en electronisch goederen die door verkeerd gebruik defekt kunnen gaan.
Op gebruikte artikelen kan geen aanspraak gemaakt worden op garantie.

Indien een artikel niet aan uw verwachtingen voldoet dan heeft u recht op de afkoelingsperiode van 7 dagen volgens de wet "kopen op afstand".
U kan dan het artikel indien in onbeschadigde verpakking en ongebruikt binnen 7 dagen na ontvangst terugzenden aan zundappie.nl.
zundappie.nl is ten alle tijden gerechtigd de geretourneerde artikelen te weigeren als het item of de doos is beschadigd, er onderdelen ontbreken of als daar het vermoeden toe is.
zundappie.nl zal na correcte ontvangst van de goederen het bedrag terugstorten op de rekening van de koper. De kosten voor het retour zenden zijn echter voor de koper.
De verzendkosten die eventueel bij de bestelling zijn gemaakt zijn voor rekening van de koper en worden dus niet vergoed.

Goederen die zijn afgehaald of op een beurs zijn gekocht kunnen niet worden geruild.
Goederen NOS in orginele verpakking kunnen niet retour/geruild worden indien verpakking geopenend is.

Retour sturen van uw goederen, kan uitsluitend na telefonisch contact/overleg.
Bij retour zendingen wordt 15% order en behandel kosten in rekening gebracht.
Speciaal bestelde onderdelen, Elektronica delen, cilinders en zuigers kunnen niet (om)geruild en of retour gedaan worden

Communicatie.
Voor misverstanden, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of andere communicatiemiddelen in het verkeer tussen u en zundappie.nl, dan wel tussen zundappie.nl en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en zundappie.nl, is zundappie.nl niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van zundappie.nl.

Overmacht.
zundappie.nl heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder tussenkomst van gerechtelijke macht te ontbinden.
zundappie.nl zal dit schriftelijk aan u mee meedelen, zonder dat zundappie.nl gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan zundappie.nl kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
Diversen. Indien u aan zundappie.nl schriftelijk opgave doet van een adres, is zundappie.nl gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u de aan zundappie.nl schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.
Wanneer door zundappie.nl gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat zundappie.nl deze Voorwaarden soepel toepast.
Indien één of meer van de bepalingen van deze voorwaarden of enige andere overeenkomst met zundappie.nl in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door zundappie.nl vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
zundappie.nl is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.